In English
Elmia
Skicka en förfrågan

Mätning & verifiering på lego.

Modellteknik har en välutrustad mätavdelning, välutbildade mättekniker och lång erfarenhet av mätning och utvärdering i koordinatmätmaskiner. Mätningen sker i de flesta fall mot 3D-underlag och vi tillhandahåller fullständiga uppmätningar med utvärderingar av form & läge, toleranser inklusive protokoll. Våra uppdrag innefattar såväl enstaka prototypdetaljer som legomätning av serieprodukter. Utöver kontrollmätning kan vi även utföra ytjämnhetsmätningar och hårdhetsprover.

Mättekniker: Robert Ericsson