In English
Elmia
Skicka en förfrågan

Tillgänglig svarvkapacitet i vår 5-axliga Biglia

Femaxlig bearbetning är inte alltid fräsning. Vår femaxliga Biglia Smarturn med subspindel är något av en outnyttjad resurs. Förutom konventionella svarvjobb, är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan göra. Med ett kraftfullt Cam-beredningsprogram, duktiga operatörer och god kapacitet är vi öppna för alla typer av svarvuppdrag i de flesta material.

Biglia Smarturn

Konstruktion & Produktutveckling på hög nivå!

Vi löser era problem. Vår konstruktionsavdelning utför kontinuerligt konstruktions och designuppdrag på konsultbasis. Med ett stort kunnande inom olika produktionsmetoder samt hög materialkunskap, har vi en solid kunskapsbas för att kunna erbjuda den bästa tekniska lösningen för just era behov och krav. Vi tar fram CAD-underlag, ritningar och konstruerar såväl detaljer som formande verktyg och fixturer.

Konstruktör: Peter Zazis

Mätning & verifiering på lego.

Modellteknik har en välutrustad mätavdelning, välutbildade mättekniker och lång erfarenhet av mätning och utvärdering i koordinatmätmaskiner. Mätningen sker i de flesta fall mot 3D-underlag och vi tillhandahåller fullständiga uppmätningar med utvärderingar av form & läge, toleranser inklusive protokoll. Våra uppdrag innefattar såväl enstaka prototypdetaljer som legomätning av serieprodukter. Utöver kontrollmätning kan vi även utföra ytjämnhetsmätningar och hårdhetsprover.

Mättekniker: Robert Ericsson